Agenda ALV 2021

Agenda

1.            Opening

2.            Ingekomen stukken

3.            Verslag ALV 9 september 2020

4.            Financieel jaarverslag 2020

5.            Verslag van de Kascommissie

6.            Begroting 2021

7.            Contributie 2021

8.            Bestuur: afscheid Ronald Leeuwenberg en voordracht Robert van Heumen

9.            Rondvraag en sluiting