Agenda ALV 2022

ALV 6 april 2022 om 20.00 uur in de Pelgrimshoeve

Agenda

1. Opening  

2. Ingekomen stukken

3. Verslag ALV 7 apr 2021 

4. Terugblik 2021

5. Financieel jaarverslag 2021

6. Verslag van de Kascommissie

7. Beleid leden en wachtlijst 

8. Vooruitblik 2022 

9. Meerjarenbegroting 2022 

10. Contributie 2022

11. Mededelingen Stichting Onderhoud en Steunfonds Het Baksche Ven

12. Bestuur: afscheid Chretien Bergmans en voordracht Annemarie Lobbezoo

13. Rondvraag en sluiting