Agenda ALV 2023

ALV 5 april 2023 om 20.00 uur in de Pelgrimshoeve

Agenda

1. Opening  

2. Ingekomen stukken

3. Verslag ALV 6 apr 2022 

4. Terugblik 2022

5. Financieel jaarverslag 2022

6. Verslag van de Kascommissie

7. Beleid leden en wachtlijst 

8. Stemming voorstel volledig rookvrij bad

9. Vooruitblik 2023

10. (meerjaren) Begroting 2023

11. Contributie 2023

12. Bestuur: afscheid Mike Reuser en Fenneke van Haandel en voordracht Hans Fischer en Susan Sparidaens

13. Rondvraag en sluiting