Agenda ALV 2024

ALV 3 april 2024 om 20.00 uur in de Pelgrimshoeve

Agenda

1. Opening  

2. Ingekomen stukken

3. Verslag ALV 2023

4. Terugblik 2023
    a. Algemeen
    b. Personeel
    c. Ledenadministratie
    d. Onderhoud (energiekosten, zonnepanelen)
    e. Activiteiten en communicatie
    f. Financieel jaarverslag 2023 
    g. Verslag van kascommissie, nieuwe kas-commisielid 2024
    h. Stichting Bestuur
    i. Beleid en wachtlijst 2024
    j. Vooruitblik 2024
    k. Begroting 2024 (onderhoudsbegroting).
    l. Contributie 2025
   m. Bestuurswisseling:

 • Na 8 jaar stopt Anne-Marie Hartog als voorzitter van de
  vereniging en wordt zittend bestuurslid onderhoud/technische
  zaken Hans Fischer voorgedragen als nieuwe voorzitter.
 • Robert van Heumen heeft aangegeven zijn rol als
  Penningmeester over te willen dragen. Hij heeft de wens
  uitgesproken om hiervoor het komend jaar te gebruiken. Hiertoe
  zal hij als bestuurslid Algemene Zaken aanblijven om enerzijds de
  nieuwe penningmeester wegwijs te maken in diens rol en
  anderzijds het Bestuur te ondersteunen met zijn opgedane
  kennis van het Baksche Ven. Per april 2025 zal hij dan officieel
  afscheid nemen.  
 • Susan Sparidaens stopt als secretaris.

        Het bestuur draagt de volgende personen voor:
        – John van Laerhoven (onderhoud/technische zaken)
        – Claartje van Oers (secretaris)
        – Wouter van Brandenburg (penningmeester)

5. Rondvraag en sluiting 2024