ALV en bestuurswisseling

Over twee weken gaat Het Baksche Ven weer open. Zoals de traditie wil is daaraan voorafgaand ook de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De avond was goed bezocht. Het bestuur blikte terug op het afgelopen jaar, de financiën zijn goedgekeurd en de aanwezige leden kregen alvast een toelichting op de vernieuwde beschoeiing in het voorven en de nieuwe fietsenstalling.

De voorzitter bedankte alle vrijwilligers die zich met een ‘Baks-hart’ inzetten voor de vereniging. Eén persoon werd in het bijzonder bedankt: Henk Kruijssen die na 16 jaar als voorzitter van de visclub is gestopt. Jasper van Gerwen is zijn opvolger.

De vereniging had afgelopen seizoen 3680 leden en 120 dalurenleden. Het animo om lid te worden van onze vereniging was in 2018 erg groot. Er hebben zich ongeveer 550 nieuwe personen als lid gemeld. Het aantal personen op de wachtlijst bedraagt momenteel al bijna 850. Wachttijd om toegelaten te worden is daarmee opgelopen naar drie tot vier jaar.

Bestuurswisseling: Marieke Salvetti is gestopt als secretaris. Marieke: heel veel dank voor je inzet! De ALV is akkoord met de benoeming van Fenneke van Haandel als nieuwe secretaris.

Het bestuur wenst iedereen alvast een mooi seizoen vanaf zondag 28 april: om 14.00 uur hijsen we we de vlag!

Anne-Marie Hartog, Fenneke van Haandel, Mike Reuser, Chrétien Bergmans, Ronald Leeuwenberg.