ALV en nieuwe secretaris

Woensdag 5 april was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De avond was goed bezocht en gezellig. Het bestuur heeft een toelichting op het afgelopen jaar gegeven, de financiën zijn goedgekeurd en er is een vooruitblik gegeven op de verbouwing van de kantine vanaf oktober. Tot slot – niet onbelangrijk – is Marieke Salvetti benoemd als de nieuwe secretaris in het bestuur.

Het bestuur wenst iedereen alvast een mooi zwemseizoen vanaf zondag 30 april.

Anne-Marie Hartog, Chrétien Bergmans, Marieke Salvetti, Thomas Koedijk, Ronald Leeuwenberg