Behoud waterkwaliteit

Ons bad is een natuurven dat zichzelf in balans en schoon houdt. Dit gebeurt voornamelijk doordat de rietkragen het vuil uit het water filteren. Dat kan prima omdat het bezoekersaantal met een ledenstop beheersbaar is. Een ven kan niet met chloor gezuiverd worden zoals bijvoorbeeld een zwembad. Aan de vegetatie en de fauna in het water is te zien dat we schoon water hebben.
Ieder natuurven kan in een hete zomer last krijgen van blauwalg. We hebben hier als mens maar kleine invloed op. Voor ons ven is het vorig jaar gelukkig meegevallen. Er is een paar keer een licht verhoogd percentage gemeten. Gevolgen voor het zwemmen zijn er niet geweest omdat er geen (giftige) drijflaag is ontstaan. Mede door de dagelijkse oplettendheid van de beheerders. Toch hebben we samen met Waterschap De Dommel en Geon (beheerder van onze ontijzeringsinstallatie) gekeken naar nieuwe ontwikkelingen die we kunnen toepassen om de waterkwaliteit van Het Baksche Ven ook in de zomer van 2016 optimaal te houden.
Een oplossing die de kans op blauwalg kleiner maakt is de aanleg van een nieuwe leiding vanuit het pomphuis. Hiermee wordt water vanuit de bron via het pomphuis rechtstreeks in het bad gepompt. Normaal loopt dit proces via het voorven waar fosfaten (voeding voor blauwalg) in het water zitten. Let wel, in elk natuurwater zitten fosfaten, maar wij willen de waarde zo laag mogelijk houden in het bad. Ook hebben we met de nieuwe leiding iets meer invloed op de ijzerconcentratie in het zwemwater. Zo zijn we samen met de waterexperts weer een stapje verder in het zo optimaal mogelijk houden van ons ven.
Laat die zomer maar komen.