Toelichting blauwalg

In elk water zitten blauwalgen. Echter, niet iedere blauwalg is toxisch (giftig). De norm die het Waterschap en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (dit is het toeziend orgaan voor onze regio) hanteren is dat er 2,5 mm3/l toxische blauwalg in het water mag zitten, voordat er een waarschuwing komt. Wordt er meer gemeten, dan komt er een waarschuwing voor blauwalg. Pas als de waarde boven de 15,00 mm3/l uitkomt dan sluit de Omgevingsdienst het bad.

Het meeste risico loop je als je gaat zwemmen in een drijflaag (dit zijn dode bacteriën, blauwalg is namelijk geen alg maar een bacterie). Bij het Baksche Ven was de waarde op 15 augustus 2,937 mm3/l (dus nog geen 0,5 mm3 te veel) en was er geen drijflaag. Staat de wind ongunstig dan kan in bepaalde gedeeltes van het bad wel een drijflaag gevormd worden. Het gedeelte waar zich een drijflaag bevindt kan met lint afgezet worden of we geven aan de leden aan dat het beter is om in bepaalde gedeeltes van het bad niet te gaan zwemmen.

Het is belangrijk dat je na het zwemmen gaat douchen en kleine kinderen niet gelijk uit het water bv. een broodje in de handen geeft.

Inmiddels is sinds 18 augustus de waarde weer gedaald onder de norm en is de waarschuwing opgeheven.

Sinds half juli zijn er geen klachten meer over zwemmersjeuk binnengekomen. De genomen maatregelen (uitzetten van vissen en bestrijden van enkele overgebleven processierupsnesten) hebben hier duidelijk resultaat gehad.