Contributie

De contributie voor leden en daluren-leden van Het Baksche Ven voor het seizoen 2024 bedraagt:

Individueel lid tm 26 jaar €74,50
Individueel lid vanaf 27 jaar €89
Gezinslidmaatschap, per gezin €147 plus €28,50 per gezinslid.
Het gezinslidmaatschap geldt voor minimaal drie betalende leden, die op hetzelfde adres wonen. Kinderen kunnen hier gebruik van maken tot en met het jaar dat zij 26 jaar oud worden.
Vanaf het kalenderjaar waarin kinderen 4 worden moet er contributie betaald worden.

De contributie wordt via een automatische incasso voldaan. Wil je handmatig betalen, dan wordt hiervoor €5,- per factuur administratiekosten gerekend. Let er in dat geval wel op dat je tijdig betaalt. Bij niet-tijdige betaling wordt een opslag in rekening gebracht van €15,00 per factuur.

Wil je toestemming geven voor een automatische incasso, dan kun je dit doen door dit formulier uit te printen en ingevuld toe te sturen naar info@hetbakscheven.nl of per post naar Baksevenweg 1, 5059 AV Heukelom.

De contributie voor dalurenleden is gelijk aan de contributie voor gewone leden.

Geactualiseerd februari 2024