Contributie

De contributie voor leden en daluren-leden van Het Baksche Ven voor het seizoen 2022 bedraagt:

Individueel lid geboren in of na 2004 (jonger dan 18 jaar) €65
Individueel lid geboren voor 2004 (18 jaar en ouder) €81
Gezinslidmaatschap per gezin € 135 plus € 26 per gezinslid.
Het gezinslidmaatschap geldt voor minimaal drie betalende leden, die op hetzelfde adres wonen. Kinderen kunnen hier gebruik van maken tot en met het jaar dat zij 26 jaar oud worden.
Voor kinderen geboren in of na 2018 is het lidmaatschap gratis. Ze moeten wel worden ingeschreven bij de ledenadministratie.

De contributie wordt via een automatische incasso voldaan. Wil je handmatig betalen, dan wordt hiervoor €5,- per factuur administratiekosten gerekend. Let er in dat geval wel op dat je tijdig betaalt. Bij niet-tijdige betaling wordt een opslag in rekening gebracht van €15,00 per factuur.

Wil je toestemming geven voor een automatische incasso, dan kun je dit doen door dit formulier uit te printen en ingevuld toe te sturen naar info@hetbakscheven.nl of per post naar Baksevenweg 1, 5059 AV Heukelom.

De contributie voor dalurenleden is gelijk aan de contributie voor gewone leden.

Geactualiseerd december 2021