Is jouw mailadres actueel?

Onze vereniging bestaat al sinds 1909 met een ledenaantal van 3500. Met al deze leden proberen we zo goed mogelijk te communiceren, vragen te beantwoorden en nieuws te brengen. Wat daarbij van belang is, is dat de contactgegevens van alle leden correct vermeld staan in de ledenadministratie.

Aan het begin van het jaar krijgen alle leden een mail over het lidmaatschap en een check of de gegevens nog kloppen. Gedurende het jaar worden er naar dit mailadres ook digitale nieuwsbrieven verstuurd.

Wil je niets missen, zorg er dan voor dat je mailadres correct in de ledenadministratie staat. Mail wijzigingen naar info@hetbakscheven.nl

Meer lezen over Het Baksche Ven of over de Contributie.