Mooie eerste week

De eerste week na de opening op 18 mei was meteen een week met uitzonderlijk mooi weer. De maatregelen die genomen zijn om een veilig bad te creëren werden meteen volop getest. Met name op Hemelvaartsdag was het animo om het bad te bezoeken groter dan dat er capaciteit beschikbaar was. Daar stond tegenover dat op de meeste andere dagen voldoende plaats was. We merken dat de spreiding over de dag met de drie tijdsblokken goed werkt. Zolang er een capaciteitsbeperking noodzakelijk is, blijft die dagindeling bestaan.

Iedereen hield zich in het algemeen goed aan de 1,5 meter regel. Alleen bij de start van één tijdsblok ontstond rijvorming voor de ingang en was de discipline om afstand te houden minder. We vragen iedereen op elkaars veiligheid te letten en de afstand ook op dat moment te bewaren.    

Loting voor toegang
We merken dat veel handige leden hun e-mail zo instellen dat vroeg in de nacht een reserveringsmail gestuurd wordt. En daarmee de digitaal minder handige leden op achterstand zetten. Daarom is besloten om met ingang van vrijdag 29 mei te loten wie toegang krijgt tot het bad, indien er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaats beschikbaar is. Dus ook degenen die laat in de middag (maar uiterlijk vóór 18.00 uur) een reserveringsmail sturen naar reserveren@hetbakscheven.nl hebben net zoveel kans op een plaats.

Kantine open met beperkt assortiment
De kantine is vanaf 2 juni open met een beperkt assortiment. Zo willen we voorkomen dat ook bij het uitgifteloket een te grote rij ontstaat. We roepen iedereen op om hier de noodzakelijke afstand te bewaren. Betaal zo veel mogelijk met een bankpas, zodat de uitwisseling van contant geld tot een minimum beperkt blijft.

De komende week wordt weer mooi weer en we verwachten weer veel leden op het bad. Met deze aanpassingen kunnen alle leden nog meer genieten van het zwemmen en recreëren op ons mooie plekje in Midden-Brabant.

Lees hier meer over de afspraken die we samen hebben gemaakt.