Nieuwe leden

Iedereen is van harte welkom om lid te worden van Het Baksche Ven.

Maximum
Het bad heeft een maximale capaciteit en we willen alle leden onder alle weersomstandigheden voldoende ruimte geven tijdens het bezoek aan het bad. Daarom is het maximum aantal leden van de vereniging gelimiteerd. En omdat de belangstelling groter is komen nieuwe inschrijvers eerst op de wachtlijst.

Verwachting
De verwachting is dat de belangstellenden die zich dit jaar inschrijven over ongeveer acht jaar aan de beurt zijn om lid te worden. Inschrijven als nieuw lid kan alleen tussen 1 oktober en 15 december. Gedurende die periode kun je op deze pagina een inschrijfformulier en de inschrijfprocedure vinden.

Als inschrijfdatum geldt de datum dat het inschrijfgeld op bijgaande rekening is ontvangen. Het inschrijfgeld is 10 euro voor 1 persoon en 20 euro voor 2 of meerdere personen.

Graag overmaken naar:  NL34INGB0000895494 tnv Penningm. Tilburgsche Zwemver-Het Baksche Ven

Als we de betaling hebben verwerkt en je staat op de wachtlijst, ontvang je hiervan een bevestiging.