Voorwaarden daluren-lidmaatschap

Omdat we werken met een wachtlijst duurt het even voordat je na inschrijving daadwerkelijk lid wordt. Als extra service is het dalurenlidmaatschap ingevoerd. Je kunt dan op beperkte tijden gebruik maken van het bad tegen betaling van de reguliere contributie. De hieraan verbonden voorwaarden zijn:
Als dalurenlid mag je gedurende het hele seizoen gebruik maken van het bad op: dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 13.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur; maandag van 10.00-13.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 13.00 uur.

• Voor dalurenleden zijn de normale gedragsregels die gelden op het bad van toepassing;
• Dalurenleden hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering;
• De introductieregeling is van toepassing voor dalurenleden;
• Als dalurenlid ontvang je een aparte lidmaatschapskaart, die je bij aankomst bij het bad inlevert bij één van de medewerkers. Bij vertrek haal je de kaart weer op. Dit ter controle op de aanwezigheid van dalurenleden;
• Bij herhaaldelijke overtreding van de voor dalurenleden geldende zwemtijden, wordt de kaart ingenomen en vervalt het dalurenlidmaatschap zonder dat het dalurenlid recht heeft op restitutie van de reeds betaalde contributie;
• Bij opzegging als dalurenlid blijft de inschrijving voor het volwaardige lidmaatschap van de vereniging gehandhaafd;
• Het dalurenlidmaatschap kan aangevraagd worden bij het inschrijven als lid of later door het sturen van een e-mail naar info@hetbakscheven.nl (email: voorzien van naam/postcode en huisnummer);
• De kosten voor het dalurenlidmaatschap zijn gelijk aan de reguliere contributiekosten;

• Iedereen die zich nu inschrijft voor het dalurenlidmaatschap kan hier naar verwachting in het seizoen 2021 gebruik van maken.