Daluren-lidmaatschap

Daluren-lidmaatschap

Het Baksche Ven is erg in trek en het duurt een aantal jaar voordat je werkelijk lid kunt worden. In het verleden is er als service een daluren-lidmaatschap ingevoerd. Ook het animo voor dit lidmaatschap is te groot geworden, waardoor een wachtlijst is ontstaan van circa drie jaar, waardoor het zijn doel voorbijschiet.

In overleg en na goedkeuring van de ALV is besloten om dit daluren-lidmaatschap per 15-9-2020 te bevriezen. Dit betekent dat je je als nieuw lid niet meer kunt aanmelden voor dit type lidmaatschap. De (nieuwe) leden die op dit moment nog wel op de daluren-wachtlijst staan, zullen daarop blijven staan. Deze wachtlijst zal gedurende de komende jaren netjes worden afgehandeld.

Gebruik daluren lidmaatschap

Je kunt op beperkte tijden gebruik maken van het bad tegen betaling van de reguliere contributie. De hieraan verbonden voorwaarden zijn:
Als dalurenlid mag je gebruik maken van het bad op: dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 13.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur; maandag van 10.00-13.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 13.00 uur. In september sluit het bad voor alle leden om 19.00 uur.

• Voor dalurenleden zijn de normale gedragsregels die gelden op het bad van toepassing;
• Dalurenleden hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering;
• De introductieregeling is van toepassing voor dalurenleden;
• Als dalurenlid ontvang je een aparte lidmaatschapskaart, die je bij aankomst bij het bad inlevert bij één van de medewerkers. Bij vertrek haal je de kaart weer op. Dit ter controle op de aanwezigheid van dalurenleden;
• Bij herhaaldelijke overtreding van de voor dalurenleden geldende zwemtijden, wordt de kaart ingenomen en vervalt het dalurenlidmaatschap zonder dat het dalurenlid recht heeft op restitutie van de reeds betaalde contributie;
• Bij opzegging als dalurenlid blijft de inschrijving voor het volwaardige lidmaatschap van de vereniging gehandhaafd;
• De kosten voor het dalurenlidmaatschap zijn gelijk aan de reguliere contributiekosten.