Nieuwe ledenpas

Het Baksche Ven is gesloten, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van de ledenadministratie. Met deze automatisering is het vanaf 2016 mogelijk om ledenadministratie, facturering, pasverstrekking, toegangscontrole en communicatie op een slimme wijze te integreren. De grootste zichtbare verandering is de nieuwe ledenpas.

Om alle leden zo goed mogelijk te informeren is vorige week een nieuwsbrief verzonden. Ook op de website en Facebook vind je meer informatie. Een goede ledenadministratie valt of staat met de informatie die leden zelf aandragen. Zijn de gegevens juist, klopt het emailadres etc. Die vraag zal ook begin 2016 weer gesteld worden met het verzoek de aanvullingen of correcties door te geven via info@hetbakscheven.nl

Heb je vragen over de nieuwe ledenpas, dan kun je de antwoorden vinden op de website

Ledenpas