Veel gestelde vragen Corona

Waarom krijgt iedereen een kaart bij de toegang van het bad?

Uit gezondheidsoverwegingen geldt dit jaar een maximum aantal leden dat tegelijkertijd op het bad aanwezig mag zijn. Om te kunnen bepalen hoeveel leden dat zijn, krijg je na het inchecken een kaart uitgereikt, die je bij het verlaten van het bad weer moet inleveren. Daarmee kunnen we bepalen hoeveel leden er op ieder moment aanwezig zijn.

Wat is het maximaal aantal leden dat toegelaten wordt?

Het zorgen dat iedereen op een veilige manier kan recreëren bepaalt het aantal leden dat maximaal wordt toegelaten. Omdat we dit in deze ongewone situatie moeilijk kunnen inschatten, starten we met een beperkt aantal, dat indien mogelijk in vrij korte tijd stapsgewijs naar boven wordt bijgesteld. Het is daarom ondoenlijk om het exacte aantal te noemen, omdat dit snel weer achterhaald kan zijn. Je mag erop vertrouwen dat beheerders en bestuur hier goed naar kijken.

Waarom is voor drie tijdsblokken gekozen?

De tijdsblokken zijn van de opening tot 12.30 uur, van 13.00 tot 16.30 uur en van 17.00 uur tot sluiting. De lengte is dusdanig dat leden zonder zich opgejaagd te voelen kunnen zwemmen en recreëren. De dalurenleden zijn welkom tijdens de ochtend- en avondblokken (uitgezonderd de avondblokken op zaterdag en zondag). De blokken zijn niet aansluitend om te voorkomen dat vertrekkende en arriverende leden elkaar kruisen en geeft het personeel de gelegenheid om een extra schoonmaakronde uit te voeren. 

Wanneer moet of kan ik reserveren voor toegang?

Reserveren voor toegang kan voor de tijdsblokken tussen 13.00 uur en 16.30 uur en vanaf 17.00 uur via reserveren@hetbakscheven.nl. Reserveren kan slechts voor één blok per dag. Je kunt alleen een dag vóór de bezoekdag tot 18.00 uur reserveren. Je ontvangt die avond vóór 21.00 uur een bevestigingsmail indien je op de bezoekerslijst staat. Ontvang je geen mail, dan is de maximale capaciteit bereikt en kun je helaas niet komen.

Kan ik ook voor meerdere momenten reserveren?

Nee dat kan niet. Je kunt alleen een dag van tevoren reserveren voor 18.00 uur en alleen voor één tijdsblok.

Mag ik zonder reserveren komen zwemmen?

Ja dat kan. Gedurende de meeste dagen heeft het bad voldoende ruimte om alle leden die het bad willen bezoeken zonder restricties toegang te geven. In deze periode met Corona kan dit anders zijn. De beheerders zullen het maximum aantal leden dat tegelijkertijd op het bad aanwezig is goed in de gaten houden. Het kan dus zijn dat je niet wordt toegelaten. We adviseren je indien mogelijk het bad buiten de piekuren te bezoeken, dus tot 12.30 uur of na 17.00 uur.

Waarom zou ik reserveren bij minder goed weer?

Gedurende de meeste dagen heeft het bad voldoende ruimte om alle leden die het bad willen bezoeken zonder restricties toegang te geven. Op warme en zonnige dagen is de capaciteit echter niet voldoende. Maar zeker dit jaar met zoveel gesloten accommodaties en weinig evenementen is het onvoorspelbaar hoeveel leden dagelijks komen. Daarom werken we alle dagen met tijdsblokken en een reserveringssysteem voor de middag- en avondblokken. Het spreekt voor zich dat bij mooi en zonnig weer het risico dat je zonder reservering geen toegang krijgt, groter is dan bij minder goed weer.

Kan ik last minute toch besluiten om met mooi weer naar het bad te komen?

Je kunt altijd proberen zonder reservering naar het bad te komen, maar je loopt het risico dat het vol is. Is het niet vol, dan kun je gewoon naar binnen. We adviseren je indien mogelijk het bad met mooi weer buiten de piekuren te bezoeken, dus tot 12.30 uur of na 17.00 uur. Gedurende deze tijden is het risico dat de maximale capaciteit bereikt is kleiner dan in de middag.  

Als ik om 12.00 uur arriveer, moet ik dan ook om 12.30 uur het bad verlaten?

Om 12.30 uur dienen alle bezoekers het bad te verlaten (en om 16.30 uur in de middag), ongeacht hoe laat ze gearriveerd zijn. Dus ook in het geval je net binnen bent, dien je te vertrekken. Plan op deze dagen dus goed de aankomsttijd: kom vroeg in de ochtend of wacht tot 13 uur. Maar in dit laatste geval: wel reserveren.

Zijn de toiletten en de douches open?

Toiletten zijn geopend en bij de toiletblokken is schoonmaakmateriaal beschikbaar om deze schoon te houden. Maar we vragen de leden nadrukkelijk om hier zo weinig mogelijk gebruik van te maken. De douches zijn op advies van de zwembadbranche voorlopig niet in gebruik. Dit kan gedurende de komende weken veranderen.

Is de kantine open?

Tot 1 juni is de kantine niet open. De eerste twee weken kun je dus alleen zwemmen en aan de waterkant zitten. Daarna is het zoals het ernaar uitziet mogelijk de kantine te openen. Stoelenkaarten kunnen wel afgenomen worden, maar kunnen alleen met een bankpas (pinnen) betaald worden.

Waarom kan ik stoelenkaarten alleen met een bankpas betalen?

Tot 1 juni is de kantine niet open, maar kunnen er wel betalingen gedaan worden voor stoelenkaarten. Voor stoelenkaarten is het betalen met een bankpas het hele seizoen verplicht omdat er ook borg geïnd wordt, die bij het ophalen van de stoelen aan het einde van het seizoen met dezelfde bankpas gestorneerd wordt. We hoeven het geld dan niet contant te bewaren. Vanwege de hygiëne vragen we onze leden ook na de opening van de kantine de consumpties zoveel als mogelijk contactloos met een bankpas te betalen.

Mag ik introducé(e)s meenemen?

We willen op Het Baksche Ven in deze tijd een zo rustig mogelijke omgeving creëren. Het bezoekersaantal is daarom aan een limiet gebonden. We willen hierbij voorrang geven aan onze leden. Het is daarom niet mogelijk introducé(e)s mee te nemen.

Waarom mag ik ook in de daluren geen introducé(e)s meenemen?

We willen op Het Baksche Ven in deze tijd een zo rustig mogelijke omgeving creëren. Ook in de daluren willen we het risico zo laag mogelijk houden dat we het maximum aantal toe te laten bezoekers bereiken. Daarom laten we ook in de daluren de eerstkomende tijd geen introducé(e)s toe.

Waarom is het terras in twee zones verdeeld?

Omdat wij alle leden een veilig gevoel willen geven is voor het terras tussen de ingang en het kleine strand een strenger beleid dan tussen ingang en grote strand. Dit strenge beleid houdt in dat deze ruimte niet toegankelijk is voor leden onder 18 jaar (uitgezonderd kleine kinderen die onder begeleiding van hun ouders van en naar het kinderstrand lopen) en mogen er in geen enkele situatie meer dan twee leden aan een tafel zitten of binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar verblijven. Dit geldt dus ook voor de overkapping.

Het terras tussen de kantine en het grote strand is voor alle leden toegankelijk en hier mogen leden uit een gezin, ongeacht de leeftijd aan één tafel zitten.

Waarom mag ik met mijn volwassen kinderen niet onder de overkapping aan een tafel zitten?

Omdat wij alle leden een veilig gevoel willen geven hebben we voor het terras tussen ingang en kleine strand een strenger beleid dan tussen ingang en grote strand. Dit strenge beleid houdt in dat deze ruimte niet toegankelijk is voor kinderen onder 18 jaar (uitgezonderd kleine kinderen die onder begeleiding van hun ouders naar het kinderstrand lopen) en mogen er in geen enkele situatie meer dan twee leden aan een tafel zitten of binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar verblijven. Dit geldt dus ook voor de overkapping.

Waarom mag ik mijn eigen stoel niet voor de overkapping, op de pieren of voor de sanitair blokken plaatsen?

Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers voldoende ruimte hebben om naar hun zitplek te lopen, zijn er looppaden bepaald waar geen leden mogen recreëren. Dit is onder meer het terras voor de overkapping, de twee pieren en het terras voor de sanitair ruimte bij het grote strand.