Veel gestelde vragen Corona

Waarom krijgt iedereen een kaart bij de toegang van het bad?

Uit gezondheidsoverwegingen geldt dit jaar een maximum aantal leden dat tegelijkertijd op het bad aanwezig mag zijn. Om te kunnen bepalen hoeveel leden dat zijn, krijg je na het inchecken een kaart uitgereikt, die je bij het verlaten van het bad weer moet inleveren. Daarmee kunnen we bepalen hoeveel leden er op ieder moment aanwezig zijn.

Wat is het maximaal aantal leden dat toegelaten wordt?

Het zorgen dat iedereen op een veilige manier kan recreëren bepaalt het aantal leden dat maximaal wordt toegelaten. Omdat we dit in deze ongewone situatie moeilijk kunnen inschatten, starten we met een beperkt aantal, dat indien mogelijk in vrij korte tijd stapsgewijs naar boven wordt bijgesteld. Het is daarom ondoenlijk om het exacte aantal te noemen, omdat dit snel weer achterhaald kan zijn. Je mag erop vertrouwen dat beheerders en bestuur hier goed naar kijken.

Waarom is voor drie tijdsblokken gekozen?

De tijdsblokken zijn van de opening tot 12.30 uur, van 13.00 tot 16.30 uur en van 17.00 uur tot sluiting. De lengte is dusdanig dat leden zonder zich opgejaagd te voelen kunnen zwemmen en recreëren. De dalurenleden zijn welkom tijdens de ochtend- en avondblokken (uitgezonderd de avondblokken op zaterdag en zondag). De blokken zijn niet aansluitend om te voorkomen dat vertrekkende en arriverende leden elkaar kruisen en geeft het personeel de gelegenheid om een extra schoonmaakronde uit te voeren. 

Wanneer moet of kan ik reserveren voor toegang?

Reserveren voor toegang kan vanaf 15 juni voor alle tijdsblokken. Gezien het aantal leden dat we inmiddels tegelijk toe kunnen laten, zal het maximale toegestane aantal leden op het bad naar verwachting slechts bereikt worden op mooie en zonnige weekenddagen en woensdagmiddagen. Maar voor diegenen die 100% zekerheid willen hebben voor een plaats is reserveren voor ieder tijdsblok mogelijk, ook de ochtendblokken.

Hoe werkt de toewijzing van plaatsen bij onvoldoende capaciteit?

Reserveren kan vanaf 15 juni via een reserveringssysteem op de website. Reserveren kan slechts voor één blok per dag. Je kunt alleen een dag vóór de bezoekdag tot 18.00 uur reserveren. Je ontvangt die avond vóór 21.00 uur bericht of je kunt komen of dat het bad helaas vol is. Toekenning van een plaats in geval van teveel reserveringsverzoeken gebeurt op basis van loting. Het reserveringssysteem verricht deze loting automatisch. Je krijgt dus vanaf 15-6 altijd bericht of je wel of niet mag komen.   

Kan ik ook voor meerdere momenten reserveren?

Nee dat kan niet. Je kunt alleen een dag van tevoren reserveren voor 18.00 uur en alleen voor één tijdsblok.

Mag ik zonder reserveren komen zwemmen?

Ja dat kan. Gedurende de meeste dagen heeft het bad voldoende ruimte om alle leden die het bad willen bezoeken zonder restricties toegang te geven. In deze periode met Corona kan dit anders zijn. De beheerders zullen het maximum aantal leden dat tegelijkertijd op het bad aanwezig is goed in de gaten houden. Het kan dus zijn dat je niet wordt toegelaten. We adviseren je indien mogelijk het bad buiten de piekuren te bezoeken, dus tot 12.30 uur of na 17.00 uur.

Waarom zou ik reserveren bij minder goed weer?

Gedurende de meeste dagen heeft het bad voldoende ruimte om alle leden die het bad willen bezoeken zonder restricties toegang te geven. Dit geldt zeker bij minder goed weer. Dus alleen als je voor 100% zekerheid gaat, zou je kunnen reserveren. Anders is dit echt niet nodig.

Kan ik last minute toch besluiten om met mooi weer naar het bad te komen?

Je kunt altijd proberen zonder reservering naar het bad te komen, maar je loopt op mooie en zonnige dagen het risico dat het vol is. Maar normaal gesproken kun je gewoon naar binnen. We adviseren je indien mogelijk het bad met mooi weer buiten de piekuren te bezoeken, dus tot 12.30 uur of na 17.00 uur. Gedurende deze tijden is het risico dat de maximale capaciteit bereikt is kleiner dan in de middag.  

Als ik om 12.00 uur arriveer, moet ik dan ook om 12.30 uur het bad verlaten?

Om 12.30 uur dienen alle bezoekers het bad te verlaten (en om 16.30 uur in de middag), ongeacht hoe laat ze gearriveerd zijn. Dus ook in het geval je net binnen bent, dien je te vertrekken. Plan op deze dagen dus goed de aankomsttijd: kom vroeg in de ochtend of wacht tot 13 uur.

Zijn de toiletten en de douches open?

Toiletten zijn geopend en bij de toiletblokken is schoonmaakmateriaal beschikbaar om deze schoon te houden. Maar we vragen de leden nadrukkelijk om hier zo weinig mogelijk gebruik van te maken. De douches zijn met ingang van 15 juni ook weer geopend.

Is de kantine open?

Vanaf 2 juni is de kantine open met een beperkt assortiment. Zo willen we voorkomen dat ook bij het uitgifteloket een te grote rij ontstaat. We roepen iedereen op om hier de noodzakelijke afstand te bewaren. Betaal zo veel mogelijk met een bankpas, zodat de uitwisseling van contant geld tot een minimum beperkt blijft. Stoelenkaarten kunnen ook afgenomen worden, maar kunnen alleen met een bankpas (pinnen) betaald worden.

Waarom kan ik stoelenkaarten alleen met een bankpas betalen?

Voor stoelenkaarten is het betalen met een bankpas het hele seizoen verplicht omdat er ook borg geïnd wordt, die bij het ophalen van de stoelen aan het einde van het seizoen met dezelfde bankpas gestorneerd wordt. We hoeven het geld dan niet contant te bewaren. Vanwege de hygiëne vragen we onze leden ook na de opening van de kantine de consumpties zoveel als mogelijk contactloos met een bankpas te betalen.

Mag ik introducé(e)s meenemen?

We willen op Het Baksche Ven in deze tijd een zo rustig mogelijke omgeving creëren. Het bezoekersaantal is daarom aan een limiet gebonden. We willen hierbij voorrang geven aan onze leden. Het is daarom niet mogelijk introducé(e)s mee te nemen in de middag en avond. Vanaf 3-8 is het wel weer mogelijk om niet-leden te introduceren tot 12.30 uur. Lees hier meer over de afspraken hierover.

Waarom mag ik ook in de daluren geen introducé(e)s meenemen?

We willen op Het Baksche Ven in deze tijd een zo rustig mogelijke omgeving creëren. Ook in de daluren willen we het risico zo laag mogelijk houden dat we het maximum aantal toe te laten bezoekers bereiken. Daarom laten we ook in de daluren de eerstkomende tijd geen introducé(e)s toe. Vanaf 3-8 is het wel weer mogelijk om niet-leden te introduceren tot 12.30 uur. Lees hier meer over de afspraken hierover.

Waarom is het terras niet meer in twee zones verdeeld?

Om voor een optimale spreiding van leden over het bad te zorgen zijn alle plaatsen op het bad vanaf 15 juni weer voor alle leden toegankelijk. De praktijk leert dat de zone tussen de ingang en het kleine strand altijd rustiger is dan de rest van het bad. Dit geeft voor die leden die een veiligere en rustigere plaats zoeken toch voldoende mogelijkheden om te verblijven.

Waarom mag ik met mijn volwassen kinderen niet onder de overkapping aan een tafel zitten?

Omdat wij alle leden een veilig gevoel willen geven hebben we voor het terras tussen ingang en kleine strand een strenger beleid dan tussen ingang en grote strand. Dit strenge beleid houdt in dat deze ruimte niet toegankelijk is voor kinderen onder 18 jaar (uitgezonderd kleine kinderen die onder begeleiding van hun ouders naar het kinderstrand lopen) en mogen er in geen enkele situatie meer dan twee leden aan een tafel zitten of binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar verblijven. Dit geldt dus ook voor de overkapping.

Waarom mag ik mijn eigen stoel niet voor de overkapping, op de pieren of voor de sanitair blokken plaatsen?

Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers voldoende ruimte hebben om naar hun zitplek te lopen, zijn er looppaden bepaald waar geen leden mogen recreëren. Dit is onder meer het terras voor de overkapping, de twee pieren en het terras voor de sanitair ruimte bij het grote strand.