Bestuur

Samenstelling van het bestuur:

  • Anne-Marie Hartog, voorzitter
  • Fenneke van Haandel, secretaris
  • Robert van Heumen, penningmeester
  • Annemarie Lobbezoo-Schmidtz, communicatie, activiteiten en ledenbinding
  • Mike Reuser, technische zaken en onderhoud

De ledenadministratie wordt verzorgd door Hanneke Wijlaars en Saskia Kuiper. Je kunt contact opnemen met de ledenadministratie en/of met het bestuur via info@hetbakscheven.nl