Huisregels

Het Baksche Ven is een vereniging. Om ervoor te zorgen dat iedereen optimaal van het natuurbad kan genieten is het nodig om een aantal huisregels met elkaar af te spreken. Deze vind je hieronder:

 • Het Baksche Ven is alleen toegankelijk op vertoon van een geldige ledenpas. Misbruik van de pas kan leiden tot royement als lid van de vereniging.
 • De zwemkleding mag niet aanstootgevend zijn. Topless recreëren is verboden. Kleine kinderen dragen passende zwemkleding.
 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder. De verantwoordelijkheid voor deze kinderen ligt primair bij de begeleiding. De badmeesters houden enkel preventief toezicht.
 • Veiligheid is zeker bij een natuurven erg belangrijk. Daarom is het voor onze leden die nog geen zwemdiploma hebben verplicht om bandjes/vleugeltjes te dragen in het ondiepe gedeelte (voor het rood-witte koord). Ook bij het ‘kijken’ bij de duikplank of het lopen over het terras naar de kantine zijn zwembandjes verplicht.
 • Kinderen met zwembandjes mogen niet in het diepe water. Ook niet onder begeleiding.
 • Gezien de sterk wisselende waterstanden, geldt er op Het Baksche Ven een negatief duikadvies, met uitzondering van de duikplank en het 1e en 2e bankje.
 • Bij een watertemperatuur onder de 17 graden is het verplicht een safeswimmer zwemboei te gebruiken. Deze hebben we op het bad liggen en hoef je dus niet zelf aan te schaffen.
 • Het is verboden om zaken te gebruiken die overlast bezorgen (geluidsdragers ed).
 • Het Baksche Ven is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of lichamelijk letsel op of rond het terrein van Het Baksche Ven.
 • Leden volgen aanwijzingen van het personeel op.
 • Leden bejegenen het personeel en elkaar met respect. Verbaal en/of lichamelijk geweld tegen andere bezoekers of het personeel is verboden.
 • Stoelen die eigendom zijn van Het Baksche Ven mogen niet op het strand gebruikt worden. Na gebruik zetten de leden de stoelen zelf terug.
 • Het Baksche Ven is een natuurbad en dat willen we ook zo houden. Er mogen dus geen waterbloemen geplukt worden. Er mag niet met zand en modder gegooid worden. Leden ruimen hun eigen afval op in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • IJzeren scheppen zijn verboden.
 • Het parkeren van auto’s is mogelijk in de daarvoor bestemde vakken.
 • We verzoeken de leden die met de fiets of scooter komen om deze in de fietsenrekken te plaatsen zodat de doorgang vrij blijft.
 • Leden gedragen zich zo dat ze geen overlast zijn voor anderen; zodat iedereen van dit prachtige en unieke bad kan genieten.
 • Het Baksche Ven is een rookvrije vereniging. Door een rookvrij bad te creëren, maken we roken (inclusief vapen) minder normaal en minder aantrekkelijk voor kinderen. Hierdoor wordt niet alleen het schadelijke meeroken voorkomen, ook hebben we minder last van afval door sigarettenpeuken en -pakjes op het terrein. Zo kunnen we samen toewerken naar een rookvrije generatie en een schoner bad.