Huisregels

 • Het Baksche Ven is alleen toegankelijk op vertoon van een geldige ledenpas. Misbruik van de pas kan leiden tot royement als lid van de vereniging.
 • De zwemkleding mag niet aanstootgevend zijn. Topless recreëren is verboden. Kleine kinderen dragen passende zwemkleding.
 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder. De verantwoordelijkheid voor deze kinderen ligt primair bij de begeleiding. De badmeesters houden enkel preventief toezicht.
 • Voor de veiligheid van onze leden die nog geen zwemdiploma hebben, is het verplicht om bandjes/vleugeltjes te dragen in het ondiepe gedeelte voor het rood-witte koord. Ook bij het ‘kijken’ bij de duikplank of lopen over het terras naar de kantine zijn zwembandjes verplicht.
 • Kinderen met zwembandjes mogen niet in het diepe water. Ook niet onder begeleiding.
  Gezien de sterk wisselende waterstanden, geldt er op Het Baksche Ven een negatief duikadvies, met uitzondering van de duikplank en het 1e en 2e bankje.
 • Op de stranden en de pier geldt een rookverbod. Er mag uitsluitend gerookt worden op het betegelde terras.
 • Het is verboden om zaken te gebruiken die overlast bezorgen (geluidsdragers e.d.).
 • Het Baksche Ven is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of lichamelijk letsel op of rond het terrein van Het Baksche Ven.
 • Leden volgen aanwijzingen van het personeel op. Verbaal en/of lichamelijk geweld tegen andere bezoekers of het personeel is verboden. Leden bejegenen het personeel en elkaar met respect.
 • Stoelen die eigendom zijn van Het Baksche Ven mogen niet op het strand gebruikt worden. Na gebruik zetten de leden de stoelen zelf terug.
 • Het Baksche Ven is een natuurbad. Dit moet ook zo blijven. Er mogen dus geen waterbloemen geplukt worden. Er mag niet met zand en modder gegooid worden. Leden ruimen hun eigen afval op in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • IJzeren scheppen zijn verboden.
 • Parkeren van auto’s is mogelijk in de daarvoor bestemde vakken. Voor fietsen zijn fietsenrekken beschikbaar.
 • Leden gedragen zich zo dat zij geen overlast zijn voor anderen, zodat iedereen van dit prachtige en unieke bad kan genieten.