Vragen over lidmaatschap

Hoe kan ik lid worden?
Iedereen is van harte welkom om lid te worden van Het Baksche Ven. Het bad heeft een maximale capaciteit en we willen alle leden onder alle weersomstandigheden voldoende ruimte geven tijdens het bezoek aan het bad. Daarom is het maximum aantal leden van de vereniging gelimiteerd. En omdat de belangstelling groter is, komen nieuwe inschrijvers eerst op de wachtlijst. De verwachting is dat de belangstellenden die zich dit jaar inschrijven over ongeveer acht jaar aan de beurt zijn om lid te worden. Inschrijven als nieuw lid kan alleen tussen 1 oktober en 15 december. Gedurende die periode kun je op deze pagina een inschrijfformulier en de inschrijfprocedure vinden. Je kunt alleen lidmaatschap aanvragen via dit inschrijfformulier.

Waarom kom ik op de wachtlijst voordat ik lid mag worden?
Het Baksche Ven is een natuurbad met een beperkte accommodatie. We willen de leden garanderen dat ze gedurende alle dagen van het seizoen voldoende ruimte vinden om te verblijven. Ook het behoud van de uitstekende waterkwaliteit is van groot belang. Daarom is er een maximum aan het ledenaantal gesteld. De belangstelling om lid te worden is groter en dit betekent dat we een wachtlijst hanteren. Een prognose over het jaar waarin je lid kunt worden ontvang je bij de bevestiging van de inschrijving. Deze informatie is bovendien op de website te vinden.

Ik wil graag gebruik maken van het dalurenlidmaatschap, maar krijg te horen dat ik hiervoor moet wachten?
Het Baksche Ven is erg in trek en het duurt een aantal jaar voordat je werkelijk lid kunt worden. In het verleden is er als service een daluren-lidmaatschap ingevoerd. Ook het animo voor dit lidmaatschap is te groot geworden waardoor een wachtlijst is ontstaan van circa drie jaar, waardoor het zijn doel voorbijschiet. In overleg en na goedkeuring van de ALV is besloten om dit daluren-lidmaatschap per 15-9-2020 te bevriezen.
Dit betekent dat je je als nieuw lid je niet meer kunt aanmelden voor dit type lidmaatschap. De (nieuwe) leden die op dit moment op de daluren wachtlijst staan zullen daarop blijven staan. Deze wachtlijst zal gedurende de komende jaren netjes worden afgehandeld.

Ik ben altijd lid gebleven en nu wil mijn thuiswonende zoon weer lid worden. Komt hij eerst op de wachtlijst?
Gezinsleden (in geval van kinderen alleen tot en met het jaar waarin ze 25 jaar worden) die op hetzelfde adres wonen als iemand die al lid is krijgen voorrang bij het aangaan van het lidmaatschap. Zij hoeven niet eerst op de wachtlijst, maar moeten zich voor 1 februari van het betreffende seizoen laten inschrijven als lid. Dit laatste geldt niet voor pasgeborenen. Zij kunnen het hele jaar door bijgeschreven worden als nieuw lid.

Ik ben lid en woon sinds kort samen met mijn vriendin en haar kind. Krijgen zij voorrang om lid te worden?
Een nieuwe partner met eventuele kinderen die op hetzelfde adres wonen als iemand die al lid is, kunnen met voorrang lid worden als zij een formeel bewijs kunnen tonen dat zij op hetzelfde adres wonen. Denk aan een bewijs van inschrijving bij de gemeente, samenlevingscontract of trouwakte. Zowel het bijschrijven als lid, als het overleggen van een van deze documenten dient voor 1 februari van het betreffende seizoen te gebeuren.

Ik ben voor een jaar naar het buitenland. Kan ik mijn lidmaatschap voor een jaar stoppen zonder opnieuw op de wachtlijst te komen?
Leden die het lidmaatschap voor een jaar willen stoppen zonder nadien weer op de wachtlijst geplaatst te worden, kunnen een slapend lidmaatschap aangaan. Dit lidmaatschap kost 10 euro per jaar voor een individu en 20 euro voor een gezin. Dit slapend lidmaatschap stopt automatisch na een jaar. Het slapende lidmaatschap kan maar 1x worden aangevraagd gedurende de gehele periode dat men op de wachtlijst staat of lid is.

Ik krijg de bevestiging dat ik komend seizoen lid kan worden. Maar wil eigenlijk nog een jaar wachten. Is dat mogelijk?
De aanbieding om lid te worden na op de wachtlijst gestaan te hebben, is eenmalig, dus de plaats op de wachtlijst vervalt. Wel is het mogelijk om slapend lid te worden. Je betaalt dan 10 euro voor een individu en 20 euro voor een gezin. Daarmee word je automatisch een jaar later regulier lid van de vereniging. Het slapende lidmaatschap kan maar 1x worden aangevraagd gedurende de gehele periode dat men op de wachtlijst staat of lid is.

Hoe heeft Het Baksche Ven de privacy geregeld in het kader van de AVG?
Lees hier de privacyafspraken.

Hoe communiceer ik met de ledenadministratie?
De ledenadministratie is bereikbaar via e-mail adres info@hetbakscheven.nl. Correspondentie naar de leden (aankondigingen, facturen, nieuwsbrieven, individuele correspondentie) vindt plaats via e-mail. Daarom is het belangrijk dat er een actueel e-mail adres bekend is bij de ledenadministratie.

Ben ik verplicht mijn contributie via automatische incasso te voldoen?
Sinds 2013 is het voor nieuwe leden verplicht om de contributie via automatische incasso te voldoen. Leden die voor 2013 lid zijn geworden mogen nog via een handmatige overschrijving betalen. In dat geval wordt 5 euro administratiekosten per factuur in rekening gebracht. Dit als compensatie voor extra werk van de ledenadministratie en het feit dat deze leden de factuur per brief toegestuurd krijgen.

Mijn vader is recent overleden. Kan ik de contributie terug ontvangen?
De totale contributie wordt gerestitueerd als een lid voor 1 mei van het betreffende jaar overleden is. Is het overlijden tussen 1 mei en 1 juli, dan wordt 50% gerestitueerd.

Ik ben een half jaar uit de running vanwege een zware operatie. Kan ik de contributie terug ontvangen?
In geval van ziekte vindt er geen restitutie van contributie plaats. Is het voor 1 februari al bekend dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van het bad, dan kan het lidmaatschap omgezet worden in een slapend lidmaatschap. Dit lidmaatschap kost 10 euro per jaar en wordt na een jaar automatisch weer omgezet naar een regulier lidmaatschap.

Staat je vraag er niet bij? Mail dan naar info@hetbakscheven.nl